Přední dodavatel normalizovaných dílů a součástí
Případové studie

Desetiletí působení firmy Elesa+Ganter CZ s.r.o. na trhu vytvořilo mnoho dlouhotrvajících spojenectví, díky kterým spoluvytváříme image mnoha místních i zahraničních firem.

Zde je jen pár příkladů úspěšné kooperace:

Elesa+Ganter CZ s.r.o SOMA spol. s r.o.

Případová studie pro  T+T Technika a trh

 

ELESA+GANTER CZ s.r.o. dokáže vyhovět téměř všem požadavkům, pokud se jedná
o prvky vyrobené z kovu nebo plastu. Díky dobré spolupráci odborníků a inženýrů
nabízí technická řešení zaměřená na design, provedení a kvalitu. Mozkem jejích
služeb se stal systém řízení ERP (Enterprise Resource Planning). Dostupnost
skladových položek zajišťuje kompletní dodávky na čas.

SOMA spol. s.r.o. se z tradičního místního výrobce jednoúčelových strojů vyvinula v uznávaného
světového hráče na poli flexografického obalového průmyslu. Za úspěchem
nezávislého rodinného podniku stojí zejména jasná vize a odhodlání zakladatele:
„Cíle, kterých jsme dosáhli, a tradice, ze které naše firma vzešla, jsou pro nás
hlavní hnací silou vstříc novým výzvám.”

O strojích, komponentech a dodávkách jsem si povídali s následujícími zástupci firem:
Romana Fišerová, SOMA, spol. s r.o., oddělení nákupu
Ing. Petr Skalický, SOMA, spol. s r.o., konstrukce
Ing. Petr Radek, Elesa+Ganter, s.r.o., obchodní zástupce

Jaké je portfolio výrobků společnosti SOMA, spol. s r.o.? (dále jen SOMA)

Společnost SOMA byla založena roku 1992, kdy se v prostorách bývalé Tesly Lanškroun začala věnovat produkci strojů podle zadání zákazníků. Výrobní program byl již od počátků devadesátých let zaměřen na vývoj a výrobu vysoce kvalitních speciálních jednoúčelových zařízení, posléze strojů na zpracování a potisk materiálu, zejména pak flexotiskových strojů, podélných řezaček, montážních stolic, laminátorů, příčných řezaček a vysekávacích automatů. Společnost prochází trvalou expanzí, byly vybudovány nové produkční, administrativní a technologické budovy. Inovace a moderní design jsou klíčovými faktory úspěchu firmy.

Proč jste si zvolili pro dodávku komponent značku Elesa+Ganter ? (dále E+G)

V počátcích výroby jednoúčelových strojů byly subdodavateli jednotlivých komponent firmy, které jednotliví zadavatelé strojů určili v dodané výkresové dokumentaci. Inovační potenciál  pracovníků ve společnosti SOMA vedl k produkci nových strojů. V roce 1993 SOMA představila vlastní výrobní program, který se stal hlavní náplní firmy. Stroje s vysokou přidanou hodnotou v rychle rostoucím segmentu potisku a zpracování flexibilního obalového materiálu tak položily základy dnešním špičkovým strojům pro flexotiskový potisk archů, vysekávacím automatům či příčným řezačkám. Zkušenosti konstruktérů, techniků a pracovníků montáže i nákupu materiálu z oblasti jednoúčelových strojů se firmě zúročily při přechodu na nový výrobní program.

Z velké šíře dodavatelů komponent zakázkové výroby jsme si v průběhu času vytipovali pro nás vhodné partnery, kteří zcela splňovali naše požadavky, díky kterým můžeme dnes kompletovat špičkové stroje. Jedním z dodavatelů, kteří prošli detailním výběrem, a s kterým jsme měli z historie velmi dobré zkušenosti byla i firma E+G. Její produkty, byť dodávané přes různé prostředníky jsme si vyzkoušeli již před příchodem vlastního výrobního programu. Vzhledem k tomu, že pro současnou produkci jsme hledali partnery stálé a silné v daném oboru, padla volba na přímé dodávky od E+G. Ta navíc v roce 2006 svoji pozici na trhu ČR posílila zřízením dceřinné společnosti se sídlem v Praze a několika technickými poradci v regionech. V roce 2007 jsme tímto smluvním vztahem získali řadu výhod, od výhodnějších a jasně stanovených platebních podmínek, přes odborné technické poradenství v rámci místního zastoupení až po širokou nabídku kvalitních produktů od jednoho dodavatele. E+G je opravdu spolehlivým partnerem, jehož komponenty najdete na každém našem výrobku.

 Jakou formou funguje vaše vzájemná spolupráce?

V počátcích naší spolupráce byla, kromě obsáhlého sortimentu, velkou výhodou volně dostupná 3D knihovna jednotlivých konstrukčních prvků E+G, kterou naši konstruktéři implementují do systému Windchill. Jako registrovaným odběratelům nám E+G umožňuje stahovat neuzamčené soubory, které si někdy mírně upravujeme po naše specifické potřeby. Nicméně v začátcích naší spolupráce byla E+G jedna z mála firem, která knihovnu konstrukčních prvků nabízela. Spolupráce mezi konstruktéry, oddělením nákupu a technickým zastoupením E+G je poměrně úzká. Díky dlouholetým vztahům tak konstruktéři neváhají kontaktovat dodavatele s konzultacemi o použití komponent či hledání možných náhrad.

Jaké produkty z portfolia E+G instalujete na vaše stroje?

Můžeme říct, že na strojích používáme širokou škálu produktů E+G. Plastové a kovové mechanické prvky tak najdete napříč naší produkci.

Jaké je např. minimální distribuční množství produktu, kterou E+G expeduje?

K montáži strojů z našeho výrobního programu naskladňujeme zboží průběžně. Tzn. že na základě poptávky výroby, oddělení nákupu objednávkou zajistí komponenty u dodavatele, ten je vyskladní a dodá přímo do našeho skladu. Někdy se ale stane, že potřebujeme operativně vykrýt malé množství, byť již máme komplexní objednávku dodanou. E+G nám však vždy vyšla vstříc tak, že se montáž strojů nikdy nezastavila. Dodávky, platební podmínky a ceny jsou dány vzájemnou smlouvou. Cenotvorba je tak dána ročním obratem. Zástupce E+G nás v SOMĚ pravidelně navštěvuje, a to jak ve středisku nákupu, tak i v konstrukci, kde formou školení kolegy seznamuje s nejnovějšími produkty a jejich vlastnostmi.

Kdo zařizuje servis produktů E+G na strojích u zákazníků?

Zatím nevíme o tom, že bychom řešili poruchu z důvodu špatného dílu E+G. Stalo se několikrát, že došlo k poškození stroje vinou obsluhy, např. neobratnou manipulací s paletou. V tom případě pak zákazník přes nás objednal náhradní díl, který si po dodání vyměnil, případně jeho výměnu objednal u nás nebo našeho zastoupení v zahraničí. Starost o zákazníka je tak společným zájmem E+G a firmy SOMA. Staráme se tak, jak o stroje v záruce i v případě pozáručního servisu. Z naší praxe je pro zákazníka jednodušší i levnější si komponent objednat přes nás, protože řadu dílů máme na skladě, případně díl operativně objednáme a ten je nám obratem dodán.


Elesa+Ganter CZ s.r.o Viking mašek a.s.

Případová studie pro  T+T Technika a trh

 

Viking Mašek
Společnost Viking Mašek patří k předním světovým výrobcům balicí techniky. Se 160 zaměstnanci se firma ve Vlašimi specializuje na produkci strojů pro potravinářský a farmaceutický průmysl. Inovace, vysoká kvalita a rychlé řešení požadavků zákazníků jsou hlavními devizami firmy. Viking Mašek má zastoupení pobočkami po celém světě, jenž spolu úzce spolupracují, čímž tvoří velmi silnou prodejní a servisní síť. Díky takovémuto zázemí je Viking Mašek blíž svým zákazníkům a může okamžitě a flexibilně řešit jejich požadavky. Pro výrobu strojů používá nejlepší technologie
a unikátní řešení. Firma např. vyrobila nejrychlejší balicí stroj na světě, stroje se sofistikovanými lineárními pohony, ultrazvukové svařovací systémy atd.

Elesa+Ganter
Jedním z dodavatelů komponent balicích strojů je i firma ELESA+GANTER (dále jen E+G). E+G má nejširší nabídku produktů na světě v oblasti normovaných prvků. Přesto dodává stále více speciálních prvků na přání zákazníků a nových technických řešení jako reakci na požadavky průmyslu. Know-How společnosti E+G uplatňované ve výrobě, stejně jako flexibilita při orientaci na zákaznická řešení, umožňují reagovat rychle a cenově přijatelně na nestandardní poptávky, především požadavky na speciální verze a design. Hledáte nabídku prvků splňující vaše představy? Kontaktujte zástupce E+G – téměř vše lze vyrobit! NORMOVANÉ DÍLY v konstrukci balicích strojů

O balicích strojích a jejich konstrukci s použitím dílů E+G jsme si ve firmě Viking Mašek
povídali šéfkonstruktérem, panem Janem Mikoláškem a Tomášem Matějovským, marketingovým
a obchodním zástupcem společnosti.

Od kdy se datuje spolupráce E+G s firmou Viking Mašek?

Naše spolupráce začala zhruba před 15 lety, kdy jsem hledali stálé a kvalitní dodavatele komponent pro naše stroje. Konkurence firem na trhu normovaných dílů je velká a my jsme z množiny možných dodavatelů museli vybrat pro nás toho nejvíce vhodného, který by v dlouhodobé perspektivě splňoval naše jak kvalitativní, tak i nákladové požadavky. S postupným rozšiřováním naší
produkce jsme přicházeli na to, že E+G ve svém stále se rozvíjejícím výrobním programu umí komplexně odpovídat na naše poptávky a po několikaletém náběhu a testování jsme si zvolili pro odběr určitého segmentu dílů právě E+G. Volbou pro dodávky od E+G byl jak poměr cena/výkon, tak zejména velice dobré zkušenosti a reference na produkty E+G od našich zákazníků.

Jak komplexní je pro vás E+G dodavatel?

Pro určitý segment dílů je E+G naším dvorním dodavatelem, který pokrývá plně naše potřeby. Protože však E+G nemůže obsáhnout všechny komponenty, které potřebujeme pro kompletaci balicích strojů, máme i jiné dodavatele. Jednoduše, to co nenajdeme v nabídce E+G, objednáváme u jiných dodavatelů.

Jakou formou funguje vaše vzájemná spolupráce?

Základem vývoje strojů je především online přístup do neustále aktualizovaného katalogu normovaných dílu E+G na adrese www.elesa-ganter.cz, kde naši konstruktéři mají k dispozici kompletní informace o požadovaném produktu. A to jak v podobě rozměrových, materiálových a mechanických vlastností produktu, tak po registraci uživatele i možnost stažení 2D a 3D souborů jednotlivých normovaných dílů. Nejzákladnější forma spolupráce je tedy využití on-line nabídky webového katalogu. Pokud máme složitější požadavek, jenž nemusí mít jednoznačné řešení, nebo
si produktem nejsme jistí, či nám standardizovaná nabídka webu nestačí, obrátíme se s otázkou na zástupce E+G v Česku. E+G disponuje po celém světě velice erudovanými odborníky, kteří nám dokáží v oblasti trhu normovaných dílů přinést řešení, které vyhovuje našim záměrům. E+G tak díky naším požadavkům přináší na trh stále nové produkty splňující požadavky nás odběratelů a neustálý kontakt se zákazníky a zpětná vazba je tak základní podmínkou přinášených inovací. Naše produkce se orientuje zejména na kusovou až malosériovou výrobu. Vzhledem ke snaze o unifikace, a tím jednoduchost produktu, většinu normovaných máme skladem v našich prostorách. Poptávané produkty k nám putují spedicí prostřednictvím místního zastoupení E+G. Jak už jsem se zmínil v předchozí odpovědi, speciální požadavky pro potřeby osazení strojů řešíme konzultací se zástupcem E+G a následnou okamžitou dodávkou, která je po schválení požadavku obratem odeslána ze skladu E+G.

Jakou měrou se normované díly od E+G se podílí na celkové kvalitě balicích strojů?

Výrobní program firmy Viking Mašek zahrnuje široké portfolio balicích zařízení – od jednoduchých standardních strojů až po plně zákaznická řešení na klíč. Balicí linky, stejně jako stroje pro balení do sáčků a kartónových obalů jsou stroje s řadou pohyblivých součástí, které jsou konstrukčně řešeny tak, aby byla zajištěna (kromě 100% funkčnosti) i dokonalá bezpečnost práce obsluhy. To znamená, že i komponenty strojů musí splňovat vysoké standardy kvality.

Některé z požitých dílů:

Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem (GN 139.1)

Jedny z produktů E+G najdeme např. u otevíracích plexisklových krytů pracovního prostoru většiny strojů. Jsou to panty s vestavěným bezpečnostním spínačem v provedení z tlakově lité zinkové slitiny se stříbrným epoxidovým pryskyřičným povlakem, jenž dokonale splňují n

ormativy určené pro práci v prostředí potravinářského průmyslu.

 

Při otevírání dveří se aktivuje rozepínací kontakt – v určité pozici přeruší bezpečnostní okruh tak, že se rozpojí. Ve stejnou dobu je signalizováno otevření dveří spínacím kontaktem, který se spojí. Jedná se o pomalé elektrické kontakty s kladným otevřením, které jsou navzájem odděleny a nemají hysterezi. Spínací úhly, ve kterých dochází ke změně stavu kontaktů, je možno nastavit.

 

Panty s vestavěným bezpečnostním spínačem jsou kompaktní prvky, snadno se montují a mají atraktivní design. Díky montáži ze zadní strany jsou tyto panty chráněny proti neoprávněné manipulaci a rozebírání.

 

 

Regulovatelné páky

 

Páky z tlakově lité zinkové slitiny, opatřené epoxidovým pryskyřičným povlakem se u balicích strojů používají k aretacím poloh v místech, kde je úhel otočení páky omezen nedostatkem místa.

U strojů Viking Mašek se z produkce E+G používají i další normované díly, jako jsou např. průmyslová madla – většinou v nerezovém provedení, utahovací prvky, ukazatele polohy, polohovací nohy, západky, magnety, rychloupínače, pravítka či pojezdová kola.

Výčet normovaných dílů, které se používají u jednoúčelových balicích strojů je opravdu pestrý.

 

Digitální ukazatele polohy s přímým náhonem

Ukazatelé polohy jsou vhodné pro aplikace na hřídel v jakékoliv pozici k přímému odečítání polohy požadované strojní součásti. Ukazatele jsou konstruovány tak, že mohou být použity i pro motorové pohony. Počítadlo s ergonomicky řešenými číslicemi umožňuje rychlé odečítání. Čitelnost zlepšuje zvětšovací okénko. Počítadlo je vyrobeno z vysoce odolného technopolymeru na bázi polyamidu, odolávající vlivu rozpouštědel, olejů, mazadel a jiných chemických látek. Základna je černá a pouzdro se dodává v lesklém oranžovém nebo šedém provedení. K docílení větší pevnosti a zabránění vniknutí prachových částic je základna počítadla přivařená ultrazvukem.Elesa+Ganter CZ s.r.o + TAJMAC-ZPS, a.s.

Případová studie pro MM průmyslové spektrum

 

NORMOVANÉ DÍLY DOTVÁŘEJÍ VZHLED OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

U všech dodavatelů sázejí výrobci obráběcích strojů především na kvalitu, technické zázemí dodavatele a v neposlední řadě na cenu komponent, které pro svoje stroje nakupují. Některé produkty navíc pomáhají esteticky zvyšovat úroveň designu obráběcích strojů. Takže nejenom hmota základu stroje, pohonné jednotky či automatizace, ale i normované díly dotvářejí celkovou finální podobu výrobku.

Elesa+Ganter svoji pozici na českém trhu posílila zřízením přímého zastoupení firmy. I když v segmentu, který společnost pokrývá, je velká konkurence, neustále se rozšiřující portfolio nabídky výrobků pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost firmy.

Elesa+Ganter disponuje moderním a přehledným on-line katalogem i 2D/3D modely, které jsou na webu volně přístupné všem. Pri výběru osazení obráběcího stroje normovanými komponenty pracovníci konstrukce vycházejí z tišteného nebo elektronického on-line katalogu, který je propracován do velkých detailů.

Pokud technikovi nestačí informace z katalogu nebo v případě potřeby řešení specifického požadavku, ať nového, zatím neznámého produktu či jakékoli jiné nejasnosti, obrátí se s dotazem na technického zástupce.

Díly běžně používané firmou TAJMAC-ZPS, a.s.

Výrobní program společnosti Tajmac se skládá z výkonných obráběcích center, soustružnických center a CNC dlouhotočných a vícevřetenových automatů. Stroje se uplatňují v náročných průmyslových odvětvích na všech světových trzích a získaly si velmi dobrou pověst pro svoje vysoké technické parametry, přesnost a spolehlivost. Společnost Tajmac kromě vývoje a výroby obráběcích strojů vlastní také slévárenské prostory. Patří mezi největší české exportéry – export představuje více než 80 % jejich produkce.

Dříve a dnes

V dřívější době, kdy společnost Tajmac vystupovala pod značkou ZPS, byly její stroje osazovány různými, v té době dostupnými komponenty. Po roce 1989 ještě dobíhaly některé kontrakty, ale už se začala ohlížet po nových dodavatelích. V roce 2006 upevnila Elesa+Ganter svoji pozici na českém trhu zřízením přímého zastoupení firmy. I když v segmentu, který společnost pokrývá, je velká konkurence, neustále se rozšiřující portfolio nabídky výrobků pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost firmy.

Spolupráce probíhá na základě předem dohodnutých podmínek, které sice nejsou podloženy smlouvou o spolupráci, ale právě toto může být pro odběratele výhodou, protože dodavatelé se tak snaží nabízet produkty, jež jsou jak vlastnostmi, tak aktuální cenou konkurenceschopné. Portfolio produktů normovaných dílů je na trhu zastoupeno několika dodavateli. Podle Tajmacu dodává Elesa+ Ganter produkty vysoké kvality v zajímavých cenových relacích.