Přední dodavatel normalizovaných dílů a součástí
Technické informace

Díky dobré spolupráci odborníků a inženýrů ze společností Elesa a Ganter nabízíme technická řešení zaměřená na design, provedení a kvalitu. Váháte jaký produkt ve své aplikaci použít? Zde byste se měli dočíst něco více o našich produktech, případně jakou variantu zvolit. V případě technických dotazů můžete volat naše technické oddělení:

296 333 876 – Ondřej Radosta

Veškerá technická data k materiálům, vlastnostem a použitým normám firmy Elesa+Ganter CZ naleznete také zde

Přehled témat:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Silentbloky

Vibrace je typem akustického chvění s nízkou frekvencí, které se šíří pevnými látkami. Vibrace jsou často součástí procesu, ke kterému je stroj či zařízení určené: mohou materiál dopravovat, třídit, separovat, dávkovat a také aktivovat hutné hmoty pro další manipulaci.

Avšak vibrace jako vedlejší produkt strojů, či jejich částí jsou nežádoucím faktorem. Netlumené vibrace mohou způsobit:

a)      Špatnou funkci stroje, případně provozu stroje v jeho okolí

b)      Snížení životnosti a spolehlivosti stroje

c)       Negativní vliv na okolní komponenty (konstrukce budovy)

d)      Hluk

Nežádoucí vibrace mají také negativní vliv na lidský organismus. V extrémních případech mohou přispět k poškození zdraví.

Tlumení vibrací:

Vibrace jsou obvykle způsobeny rotačními pohyby nesymetrických komponentů zařízení.  Pokud je přístroj pevně připevněn k podkladu, vibrace se přenášejí do okolí.

Tlumení lze obecně rozdělit do dvou skupin:

Aktivní tlumení vibrací pro minimalizaci negativních vibračních účinků, izolací vibrujícího zařízení od základny, na které stojí. (např. čerpadla, kompresory, dieselové generátory, hydraulická zařízení, granulátory, apod.) K tomuto účelu se mezi stroj a jeho základnu umisťuje speciální elastický tlumící element, tzv. silentblok.

Pasivní tlumení vibrací má obecně zabránit posunutí citlivých zařízení, jako jsou například vědecké přístroje, měřící a testovací zařízení.

Mezi nejběžnější materiály určené k tlumení vibrací patří:

 •  Tlumiče z přírodního korku (používají se při vibracích vzniklých nad 3000 ot/min)
 • Pryžové tlumiče vibrací (používají se při rychlostech v rozmezí 1000-3000 ot / min)
 • Ocelové spirálové pružiny (méně než 1000 ot/min)

V současnosti se ve strojním průmyslu nejčastěji využívají pryžové silentbloky. Tento materiál má schopnost vysokého vnitřního tlumení a také absorpci zvukových vln. Schopnost tlumení vibrací je závislá na tvrdosti pryže. Tato vlastnost se však mění nelineárně se zvyšujícím se statickým zatížením.

Tlumící vlastnosti pryže jsou zvláště důležité pro izolaci vibrací.  Jak pryž absorbuje energii vibrací, umožňuje hladký přechod rezonance celým systémem.

Na rozdíl od oceli pak guma nekoroduje a má vysokou odolnost proti únavě materiálu. Pryžové silentbloky mohou být, bez ztráty svých vlastností, použity v rozmezí teplot -40°C až +80°C.

Klíčem ke správné izolaci vibrací je výběr vhodného zařízení, respektive tlumiče/silentbloku, v závislosti na konkrétních požadavcích dané aplikace. Je třeba vždy vzít v úvahu provozní parametry, povahu a rozsah vibrací, které mají být tlumené.

Společnost Elesa+Ganter  je přední výrobce normovaných dílů pro stroje a jiná zařízení. Ve svém bohatém sortimentu nabízí také širokou škálu silentbloků – prvků pro tlumení vibrací. Silentbloky jsou nejvhodnějším zařízením pro absorpci vibrací a hluku způsobeného pohyby či posunem zařízení.

Silentbloky Elesa+Ganter:

Silentbloky společnosti Elesa+Ganter lze vhledem k jejich vlastnostem rozdělit podle účelu ke kterému mají být určené na:

 • Polohovací nohy s tlumící základnou LW.A.
Polohovací nohy pro tlumení vibrací

Polohovací nohy pro tlumení vibrací

Jsou určené pro tlumení vibrací, nárazů a hluku strojů a zařízení. Speciální design umožňuje vyrovnávání polohy stroje, vůči nerovné podlaze. Maximální povolené statické zatížení je až 4000kg.

Antivibrační nohy

Antivibrační nohy

Jsou určené k anti-vibračnímu zafixování těžkých strojů a zařízení. Speciální konstrukce umožňuje kotvení k zemi a absorpci horizontálních sil. Maximální svislé statické zatížení 1900kg.

Silentbloky

Silentbloky

Zajišťovací komponenty, které jsou většinou používané k zařízením, jako jsou motory, ventilátory, čerpadla, atd. Standardně jsou k dispozici v pozinkované či nerezové oceli s tvrdostí gumy 55 ±5 Shore A. Pro odpovídající množství jsou k dispozici i odlišné tvrdosti (40, 70 ± 5 Shore A).

Silentbloky

Silentbloky

Běžně se používají k pohlcování nárazů jako dorazy u zařízení s nižší hmotností (řádově jen do několika stovek kg). Standardně jsou k dispozici v pozinkované či nerezové oceli s tvrdostí gumy 55 ±5 Shore A. Pro odpovídající množství jsou k dispozici i odlišné tvrdosti (40, 70 ± 5 Shore A).
Ke správnému výběru silentbloků potřebujete znát:

 • Počet otáček motoru [rpm]
 • Zatížení vztahující se ke každému jednotlivému prvku tlumení vibrace [N]
 • Požadovaný stupeň izolace [%]
 • Velikost stlačení silentbloku pod daným zatížením [mm];
 • Tuhost [N/mm] vyjadřuje hodnotu zatížení, které stlačí silentblok o 1 mm

Pro silentbloky typu DVA.6 a DVA.7 je průběh tuhosti nelineární a lze ji odečíst z
diagramu.

Bližší návod jak vybrat správný silentblok a jejich podrobný popis naleznete na stránkách Elesa+Ganter
Či přímo zde v katalogu.

 


Normalizované součásti pro profilové systémy

Profilové systémy

Sortiment produktů ELESA+GANTER zahrnuje mnoho normalizovaných prvků pro funkční doplnění profilových systémů. Tyto prvky zahrnují například, průmyslová madla tvaru U, dveřní panty, trubkové spojky, pružinové pístky a matice do T-drážek profilových systémů.

V neposlední řadě také úhlové spojky vyvinuté firmou Elesa+Ganter GN 960 a GN 961

GN 961

Úhlová spojka GN 961

GN 960

Úhlová spojka GN 960

Myšlenka jednotného a přehledného systému však vedla firmu ELESA+GANTER k vývoji kompletních montážních sad – v duchu osvědčeného normalizovaného stylu ELESA+GANTER. Obě nové normy montážních sad jsou tvořené maticemi pro T-drážky a šrouby různých tvarů hlavy dle specifikací DIN / ISO.

Montážní sada GN 965

GN965

GN 965

Montážní sada GN 965 je určená pro profily o velikosti 30 a 40 mm s šířkou drážky 6, respektive 8 mm. Skládá se z montážních šroubů různých typů a tvarů (s válcovou hlavou, se zápustnou hlavou, adt.) s různými délkami závitů pro každou aplikaci upínání, či upevňování. Dále obsahuje naklápěcí matice pro T-drážky GN 506 (viz E+G katalog 038 strana 615), které jsou k dispozici také samostatně. Matici lze do T-drážky profilu umístit buďto na jeho koncích, nebo v kterémkoli bodě mezi nimi, otočením na stranu a vsunutím dovnitř. Vodící hrana T-matice v kombinaci s pružným prvkem (kulička/tlačná pružina) umožňuje snadnou instalaci a tedy jednoduché a rychlé uchycení prvku v T-drážce.

GN 965

Montážní sada GN 968

GN 968

GN 968

Montážní sada GN 968 (viz strana 12) je určená pro profily o velikosti 30, 40 nebo 45 mm s šířkou drážky 8, respektive 10 mm. Skládá se z montážních šroubů různých typů a tvarů (cylindrický, se zapuštěnou hlavou, adt.) s různými délkami závitů pro každou aplikaci upínání, či upevňování. Dále obsahuje naklápěcí matice pro T-drážky GN 505 (viz E+G katalog 038 strana 614), které jsou k dispozici také samostatně. Matici lze do T-drážky profilu umístit buďto na jeho koncích, nebo v kterémkoli bodě mezi nimi, otočením na stranu a vsunutím dovnitř. Vodící hrana T-matice v kombinaci s pružným prvkem (kulička/tlačná pružina) umožňuje snadnou instalaci a tedy jednoduché a rychlé uchycení prvku v T-drážce.

GN968

 

ELESA+GANTER nabízí mnoho produktů, které jsou kompatibilní s většinou běžných profilových systémů s T-drážkami. Pro větší přehlednost jsme vytvořili tabulku našich výrobků, ze které snadno vyčtete jakou montážní sadu použít k příslušnému produktu v závislosti na typu profilu. Postup lze v podstatě rozdělit do dvou bodů:

1. Váš produkt ELESA+GANTER

Nejprve zvolte normalizovaný produkt Elesa+Ganter v levém sloupci. Díly jsou seřazené vzestupně seshora dolů podle označení, písmeny počínaje.

2. Vaše montážní sada

Sloupce na pravé straně znázorňují montážní sady kompatibilní s produkty Elesa+Ganter. V závislosti na tvaru profilu vyberte normu GN 965 nebo GN 968. Pod průřezy jednotlivých profilů najdete seznam s přesným označením konkrétní sady vhodné pro tento profil.

tabulka

 

Tyto tabulky najdete v katalogovém listu obou montážních sad, viz odkazy přímo v textu, popřípadě v dokumentu zde. (konkrétně na stranách 4-11 (GN 965) respektive 12-19 (GN 968))

 


Ukazatele polohy

Ukazatele polohy obecně se používají pro nastavování a regulaci nejrůznějších funkcí strojů.

Ke kompletní sestavě takového ukazatele polohy je třeba i ručního kola, nebo ovládacího kolečka, které manipuluje s hřídelí a mění tak polohu, či nastavení mechanismu. Takové ovládací prvky najdete například v kapitole Ukazatele polohy. Ale lze využít i některých v kapitole Regulační prvky.

Naše ukazatele polohy lze snadno rozlišit podle způsobu zobrazení a pohonu:

Způsob zobrazení:

1) AnalogovéZobrazení polohy je dané otáčejícími se ručičkami na kruhové stupnici (jako u hodinek).

Analogové ukazatele

Analogové ukazatele

2) Digitálně analogové: Polohu udává nejen otáčející se ručička, ale i číslicové počítadlo.

Digitálně-analogové ukazatele

Digitálně-analogové ukazatele

3) DigitálníNeboli číslicové. Poloha je udávána číslicovým počítadlem.

Digitální ukazatele

Digitální ukazatele

4) LCD: Číslice se zobrazují na elektronickém LCD displeji

LCD-ukazatele

LCD-ukazatele

Analogové ukazatele polohy jsou obvykle dodávány se stupnicí a dvěma ručičkami, které se otáčí. Jedna ručička zobrazuje počet otáček ovládacího hřídele a druhá ručička ukazuje částečné pootočení od zvolené nulové polohy v dané otáčce. Obecně se tyto ukazatele používají pro regulaci a nastavení průtoku, kapacity, výkonu, zatížení, rychlosti variátoru, apod.

Digitálně-analogové a digitální ukazatele polohy se používají především pro určení lineární vzdálenosti mechanismu od zvoleného nulového bodu.

 Způsob pohonu:

 1. Gravitační (kyvadlové)Používá se tehdy, pokud je poloha osy hřídele horizontální, nebo nakloněná maximálně o 60° od horizontální polohy. Konstrukce tak využívá gravitační síly na principu kyvadla. Otáčením ručního kola se ručičky ukazatele rozpohybují, zatímco stupnice se působením gravitace udržuje ve stacionární poloze.
 2. Nepřímý náhon: Použít lze pro libovolnou polohu osy ovládacího hřídele. Otáčení ručního kola rozpohybuje ručičky ukazatele, zatímco stupnice zůstává zajištěna ve stacionární poloze kotevním kolíkem, který je spojený se strojem.
 3. Přímý náhon: Jde o digitální ukazatele polohy, které se montují přímo na průchozí ovládací hřídel. Náboj ukazatele je na hřídeli ukotvený pomocí stavěcího šroubu s vnitřním šestihranem. I tyto ukazatele polohy je možné připevnit na libovolnou polohu osy hřídele.

Ukazatelé polohy se standardně dodávají samostatně bez ručních kol a ovládacích koleček.

Jak správně vybrat ukazatel polohy:

 1. Nejprve zvolte způsob zobrazení polohy. Rozhodněte, zdali je potřeba zobrazovat počet otáček hřídele, nebo lineární posuv mechanismu. Pro zobrazení počtu otáček vyberte analogový ukazatel. Pro zobrazení lineárního posuvu můžete zvolit mezi digitálně-analogovými ukazateli a digitálními.
 2. Určete polohu osy ovládacího hřídele, která je rozhodující pro volbu pohonu. (kyvadlový, nepřímý náhon, přímý náhon)
 3. Definujte požadovaný převod pro analogové ukazatele polohy nebo stav počítadla po jedné otáčce pro digitální, respektive digitálně-analogové ukazatele.
 4. Určete směr otáčení. Pro otáčení ve směru hodinových ručiček (nárůst hodnot otáčením doprava), zvolte variantu D. Pro otáčení proti směru hodinových ručiček (nárůst hodnot otáčením doleva) zvolte S.
 5. Rozhodněte o výběru ručního kola, nebo ovládacího kolečka v závislosti na provozních podmínkách a zařízení, kde bude použito. (Např. venkovní prostředí, vibrace, korozivní prostředí..atd.)
 6. Vyberte vhodné ruční kolo nebo ovládací kolečko s ohledem na jeho technické parametry. Například průměr, nebo potřeba ovládací rukojeti pro rychlejší otáčení. Dalším parametrem je průměr ovládacího hřídele a vhodnost kola pro časté operace a manipulaci.

Zvláštní provedení:

Ukazatelé polohy z našeho sortimentu vyhovují většině aplikací a požadavkům našich zákazníků. Změna a přizpůsobení některých parametrů a provedení ukazatelů je možné. Například:

 • Speciální stupnice pro analogové nebo digitálně-analogové ukazatele, zákaznické značky, loga.
 • Provedení některých dílů ukazatelů polohy z nerezové oceli (nerezová ocel umožňuje použití těchto ukazatelů na strojích a zařízeních v těch oblastech, kde je z důvodů zákonných předpisů nebo vzhledem ke konkrétním hygienickým, klimatickým a enviromentálním podmínkám používání nerezových materiálů povinné.)
 • Analogové ukazatele polohy s gravitačním pohonem mohou být plněné glycerinovým olejem pro aplikace na vibrujících zařízeních, aby se zamezilo chvění ručiček a stupnice při odečtu polohy
 • Speciální převodový poměr (pro dostatečné množství ukazatelů)

S poptávkou kontaktujte prodejní oddělení Elesa+Ganter 296 333 870

LCD Digitální ukazatel polohy s bateriovým napájením:

Elesa+Ganter nabízí ve svém sortimentu také bateriově napájený elektronický ukazatel polohy DD51-E:

DD51-E

DD51-E

Elektronický ukazatel polohy DD51-E s bateriovým napájením doplňuje řadu svých předchůdců DD50, DD51 a DD52R. Rozměry je zcela zaměnitelný s DD51. Na druhé straně pětimístný displej odkazuje na přednosti detailnějšího DD52R. Široký LCD displej s výškou číslic 8.00 mm zajišťuje perfektní čitelnost i z větší vzdálenosti a různých úhlů. Okénko z průhledného technopolymeru je zatavené v pouzdře a chrání tak displej před nárazy.

Pouzdro a podložka jsou vyrobené z vysoce odolného technopolymeru na bázi polyamidu (PA). Podložka je přivařená ultrazvukem aby bylo docíleno co nejpevnějšího neprodyšného spoje, který je zcela odolný proti vniknutí prachu či vlhkosti. Je tak zajištěn vysoký stupeň ochrany IP65, respektive IP67. Toto činí ukazatel DD51-E vhodný pro aplikace vyžadující časté mytí dokonce i vodními triskami. Náboj, včetně stavěcího šroubu pro upevnění na hřídel, jsou z nerezové oceli AISI 304.

Co činí digitální ukazatel polohy DD51-E unikátním je velká variabilita naprogramování. Prostřednictvím tří tlačítek můžete navolit libovolnou z dostupných funkcí (Měření absolutního, či inkrementálního posunu, převody měřících jednotek: mm/palce, či stupně pro úhlové měření, nastavení offsetové hodnoty).

Novému inovativnímu ukazateli polohy je vlastní další charakteristika: dlouhá životnost lithiové baterie (přes pět let) a snadná výměna této baterie, která může být bez potíží provedena i na přimontovaném zařízení. A to bez ztráty
nakonfigurovaných parametrů.

Více informací se dočtete na webu Elesa+Ganter CZ v tomto manuálu.

 Průmyslová madla

Průmyslová madla

Průmyslová madla

Volba průmyslového madla závisí na řadě kritérií. Od čistě vizuálního vjemu designu po kvalitativní parametry jako je odolnost proti korozi, chemickým čistidlům (zvláště přísná pravidla potravinářského nebo farmaceutického průmyslu), ale i mrazu, či často velice zásadního údaje maximální nosnosti.

Ačkoli se na první pohled může zdát, že kovová madla jsou odolnější a mají větší nosnost, není tomu tak vždy. Madla plastová mají řadu předností a v dnešní době mohou svými vlastnostmi kovové dokonce předčit.

Nejprve ale malý přehled materiálů používaných v průmyslu:

Kovy

Železné kovy :

 • Ocel
 • Nerezová ocel
 • Litina

Neželezné kovy:

 • Hliník
 • Mosaz
 • Měď
 • Nikl
 • Zinková slitina

Plasty

Duroplasty

 • Plasty na bázi fenolu (PF) vytvrditelné teplem – termosety (bakelit)
 • Vytvrzují se během lisování do forem následkem nevratné polymerizace.
 • Materiál nelze recyklovat (zátěž pro životní prostředí)

Technopolymery

 • Termoplastické polymerní materiály roztavitelné teplem.
 • Proces přeměny je založený na roztavení a následném tvrzení materiálu prostřednictvím tuhnutí ve formě (vstřikování do formy) Samotný materiál lze recyklovat – vratné tuhnutí.
 • Termoplastů existuje velké množství (polyamidy (PA),  polypropyleny (PP), polyacetany (POM), atd..)

Další materiály

 • Pryže
 • Technické sklo
 • Lepidla
 • Barvy
 • atd…

Srovnání kovových a plastových madel:

Srovnání madel M.643 a GN 565

Srovnání madel M.643 a GN 565

Pokud bychom zvolili madlo GN 565-20-117-SW(M6) z hliníkové slitiny a postavili proti němu polypropylenové madlo M.643/140-117 B-M8 (s mosaznými závitovými vložkami) se stejnou roztečí 117 mm, můžete vidět v Tabulce č. 1, že technopolypropylenové M.643 dokáže odolat dokonce většímu zatížení v obou směrech působení síly F .

Tabulka č.1

Tabulka č.1

Dokonce i pokud byste srovnali GN 565 přibližně stejné šířky ( 565-26-128-SW) s  M.643/140-117 B-M8, nejsou parametry výrazně rozdílné.

Tabulka č.2

Tabulka č.2

Nezanedbatelnou roli ale také samozřejmě může hrát faktor ceny 100/155 (M.643/140-117 B-M8 vs 565-20-117-SW), respektive 100/200 (M.643/140-117 B-M8 vs 565-26-128-SW).

Těch nejlepších výsledků pak dosahují madla polyamidová (PA). Jak můžete vidět na následujícím srovnání. Madla stejné rozteče z technopolymeru mají daleko vyšší nosnost při nižší hmotnosti a nižší ceně. Dokonce i madlo stejné šířky má parametry nosnosti naprosto srovnatelné s kovovým.

Srovnání madel M.843 a GN 656

Srovnání polyamidových madel s kovovými

Faktor ceny: 100/114  (M.843/140 B-M8 vs GN 565-20-117-SW) respektive 100/147 (M.843/140 B-M8 vs GN 565-20-117-SW).

Mezi další nesporné výhody plastových madel patří jejich korozivzdornost a pružnost.

Tabulka srovnání únosností madel Elesa+Ganter CZ

Tabulka srovnání únosností madel Elesa+Ganter CZ

V dnešní době mohou mít technopolymery téměř neuvěřitelné vlastnosti. Elesa S.p.A například vyvinula naprosto jedinečný SUPER-Technopolymer pro celou řadu výrobků, jako jsou například bezpečnostní panty CFSW, nebo pružinové pístky řady PMT. Ale samozřejmě také řadu jiných výrobků. Materiál se vyznačuje vysokou mechanickou a tepelnou odolností. Více se dočtete zde.

V naší nabídce jsou ale také výrobky z plastů samozhášivých, označené jako AE-V0. Jde o produkty s klasifikací UL-94 V0, tedy výrobky z umělých hmot, které jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Neobsahují PBB (Polybromin Bifenyl), PBDE (Polybrominedifenyl Ether) a zejména Penta- BDE (Pentabromodifenyl Ether) a Octa-BDE (Octabromodifenyl Ether).

AE-V0

AE-V0

Pro potravinářský či farmaceutický průmysl je určená řada výrobků označená jako CLEAN v barvě RAL 9002 či výrobky s antimikrobiálním povrchem označené jako SAN.

CLEAR / SAN

CLEAR / SAN

Existují ale také speciální vodivé technopolymery (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive – “Elektrostaticky propustná vodivost”), které zabraňují převedení elektrostatického náboje mezi místy s rozdílným elektrickým potenciálem.

Vodivé plasty

Vodivé plasty


Proč volit plastové panty

Dveřní panty

Dveřní panty

Stojíte před otázkou jaký zvolit závěs, respektive dveřní pant? Ač by se to na první pohled mohlo zdát, není kov vždy tou nejlepší volbou. V sortimentu pantů Elesa+Ganter najdete celou škálu materiálů, od zinku, hliníku, různých tříd nerezí až po polyamid. Jedním z nejdůležitějších kritérií může být nosnost. Pojďme se tedy podívat na jejich srovnání.

 

GN 237

GN 237

Panty GN 237 se vyrábí z hliníku (AL), tlakově lité zinkové slitiny(ZD) a nerezové oceli (AISI 304, nebo A4)

CFM

CFM

Designově nejbližší alternativou k těmto standardním pantům jsou plastové panty CFM. Elesa na nich demonstruje svůj patentovaný SUPER-Technopolymer na bázi polyamidu vyztužený skelnými vlákny. Chcete-li se o tomto přelomovém materiálu dozvědět něco více, přečtěte si tuto tiskovou zprávu. Popřípadě můžete shlédnout toto demonstrační video.

Testované síly

Testované síly

Srovnáte-li panty běžného rozměru 60×60 mm, vyhrávají se svou nosností na celé čáře panty nerezové:

Srovnání maximálních nosností pantů

Už u pantů ze zinkové slitiny ale můžete vidět, že jsou s plastovými zcela srovnatelné , některými parametry za nimi dokonce zaostávají. V každém případě můžete vidět, že nosnost plastových pantů ze SUPER-Technopolymeru je poměrně vysoká a plastové panty mají ještě jednu výhodu: nekorodují. Srovnáte-li pak jejich cenu s nerezovými, není ani toto zanedbatelný faktor.

Faktor ceny 60x60

Faktor ceny pantů 60×60 mm

Největší předností pantů ze SUPER-Technopolymeru oproti kovovým slitinám je jejich neskutečná pevnost v tahu. Na následujícím grafu můžete vidět poměr pevnosti v tahu vůči hustotě materiálu:

Srovnání SUPER-Technopolymerů a kovových slitin

Srovnání SUPER-Technopolymerů a kovových slitin

Zvolíte-li panty menších rozměrů, vykazují pak ty ze SUPER-Technopolymeru v drtivé většině případů dokonce lepší výsledky. Srovnání najdete v následující tabulce:

Srovnání maximální nosnosti pantů 30x30 mm

Srovnání maximální nosnosti pantů 30×30 mm

Cenový poměr je prakticky stejný jako v případě pantů rozměru 60×60 a volba plastového pantu tak dává stále větší smysl.

Faktor ceny pantů 30×30 mm

Při volbě vhodného pantu zapomeňte na předsudky. Výrobky Elesa+Ganter jsou vždy kvalitní a umožňují volbu široké škály variant. V katalogovém listu daného produktu najdete vždy všechny potřebné technické informace a pokud ne, neváhejte kontaktovat naše technické oddělení na telefonu 296 333 876. Nebojte se srovnávat, nebojte se dávat šanci materiálům, ke kterým jste nemívali důvěru. Inženýrské plasty ušly dlouhou cestu vývoje a Elesa se může chlubit řadou patentů. Divili byste se jakých výsledků můžete s dnešními plasty dosáhnout, viz kapitola o speciálních produktech na oficiálních stránkách Elesa+Ganter.

Závěrem uvedu tabulku nosností pantů Elesa+Ganter všech rozměrů:

Tabulka maximálních povolených sil

Tabulka maximálních povolených sil

 


 Polohovací prvky